Y Tîm

Rydym yn falch iawn o'n Tîm Rheoli'r, ac yn falch o gyflwyno i chi ddechrau gyda'r:
Marianne Deacon - Managing DirectorMarianne Deacon - Perchennog a Unigolyn Cynfrifol
Mae gan Marianne gryn brofiad o Ofal yn y Cartref gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol a phrofiad o weithio gydag awdurdodau Mid-Sussex a Llanelli. Mae wedi dal uwch swyddi mewn Cartrefi Preswyl i'r Henoed. Mae ganddi NVQ lefel 4 mewn Rheolaeth Gofal ac wedi rheoli'r busnes yn llwyddiannus er 1998.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rheolwyr

Colette Dunn
Samantha Farquhar - Rheolwraig Corfrestredig Nysio a Gwasanaethau yn y
NVQ2 Gorfal, NVQ 3 Hyrwyddo Annibyniaeth, NVQ4 Rheilo, Asesydd A1 & Dilysydd Mewnol V1
Ar hyn o bryd mae Sam yn gweithio tuag at lefel 5 mewn hyfforddi a mentora. Hefyd mae Sam yn Llysgennad Gofal yng nghymru.
Mae Sam wedi gweithio i Cerecare ers 2001, ac wedi gweithio yn gofal cymdeithasol am dros 15 mlynedd. Mae gan Sam profiad o gweithio gyda oedolion sydd a anableddau dysgu a ymddygiad heriol, ac mae wedi gweithio o'r blaen mewn hyffordiant chwaraeon. Mae Sam yn darparu hyfforddiant mewnol ac yn trefnu hyfforddiant allanol, mae hi'm gweithio o fewn y tim dilyswyr mewnol yn Coleg Sir Gar, ac hefyd mae hi'n rheoli cyllidebau. Mae hi'n gyfrifol am gofnodi gofynion hyfforddi a chyflawnaidau ar gyfer pob gweithiwr. Sam yw pennaeth yr adran adnoddau dynol.
Mae Sam yn gyfriol am y gwasanaeth nysrio a gofal cartref, a hefyd recriwtio, goruchwylio staff, gwerthuso a adolygiadau, ac mae hi'n ymdrechu i gael gweithlu hapus sy'n ddiogel ac wedi'u cefnogi.

Jess Bennett

 

Jess Bennett - NVQ 2 NVQ 3 Prif Swyddog Gweinyddol
Prif Swyddog Gweinyddol
Ar hyn brtyd mae Jess yn gweithio tuag at ATT Lefel 3 Diploma yn Cyfrifon.
Mae Jess wedi gweithio i Cerecare ers 2002. Mae gan Jess nifir o Flynyddoedd o broflad yn gweinyddiaeth swyddfa a chyllid. Ei swyddogaethau prif yn y cwmni yw cyflogau, diweddrau cofnodion, prynu, cyfrifon rheoli credyd, bancio ac goruchwylio ffeilio a cofnodion archif, a hefyd dyletswyddau bob dydd.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------