Prisiau

Adolygir y telerau sy'n ymddangos ar y wefan hon yn barhaol. Cysylltwch â ni er mwyn gwirio'r telerau cyfredol.

Teithio (wrth y filltir)

£0.45

 

 

Gofalwyr / Cynhalwyr, (wrth yr awr)

 

Dydd Llun i Ddydd Sul

 

Gofal yn y cartref yn ystod y dydd

£15.00

Gofal yn y cartref yn ystod y nos

£17.00

Cysgu dros nos (i fynyy a10pm - 7am

£9.50

Gwyliau Banc

Amser Ddwbl

 

 

Nyrsys Graddfa Nyrsys Cymwysedig, (wrth yr awr)

 

Dyddiau'r wythnos (8yb i 8yh)

£17.19

Nosweithiau'r wythnos (8yh to 8yb)

£21.47

Penwythnosau

£25.80

Gwyliau Banc

Amser ddwbl