Cwynion

Mae dogfen bolisi Cerecare ar drafod cwynion ar gael i bob defnyddiwr a rhoir copi ymhob Ffeil Cartref. Oni ddatrysir y gŵyn gall yr achwynydd gysylltu â:

Yr Arolygaeth Gwarchod Safonau Gofal yng Nghymru
Rhanbarth y De Orllewin,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth, SY23 2UR

Ffôn: 0300 062 2092