Swyddi

A fyddai gofal gennych chi'n gwneud gwahaniaeth?

Rydym yn chwilio am bobl â sgiliau rhyngbersonol da...

...sy'n deall anghenion oedolion bregus yn y gymuned i ymuno â'n tîm o nyrsys Cymunedol proffesiynol, gweithwyr Cynnal a chynorthwywyr Gofal. Rhaid wrth drwydded yrru.

  • Cyfraddau cystadleuol o Gyflog.
  • Lwfans teithio.
  • Gwaith llawn amser a rhan amser, gan gynnwys penwythnosau a chyda'r nos.
  • Darperir hyfforddiant a dillad.
  • Rhaid cytuno i ddilyn cyrsiau gorfodol NVQ ynghyd â chyrsiau hyfforddi eraill yn rhan o'u cynllun datblygu parahaol.

Cysyllter â ni am ragor o wybodaeth neu gellir lawrlwytho ffurflen gais. Argraffer y ffurflen a'i dychwelyd i swyddfa Cerecare.