Y Plygell Personol

Mae ein taflenni a'n cyhoeddiadau yn sôn am y Plygell Personol; mae honno'n ddogfen allweddol o ran darparu gofal o ansawdd da yn gyson. Dyma, felly, ddisgrifio cynnwys y Plygell Personol.

Llunnir cynllun gofal ar gyfer defnyddwyr ein gwasanaethau yn y Cartref, wedi cytuno â defnyddwyr y gwasanaeth a'r teulu / cynrychiolydd neu'r gweithiwr cymdeithasol.

Cedwir y cynllun gofal gan ddefnyddiwr y gwasanaeth mewn Plygell Personol (sef casgliad o bob cynllyn perthnasol, asesiad risg a chytundeb yn ymwneud â'r un sy'n defnyddio'r gwasanaeth). Mae'r Plygell Personol yn cynnwys, yn ogystal, daflenni i gofnodi sylwadau, gwybodaeth am y drefn gwyno a dogfennau polisi eraill; y nod yw sicrhau cysondeb o ran gofal a chofnod archwiliadwy o'r berthynas rhyngom â'r unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth.