Gwasanaethau Nyrsio

Mae Cerecare yn darparu Nyrsys Cyffredinol Cofrestredig (RN1), Nyrsys Cofrestredig (RN2 Oedolion) a Nyrsys Iechyd Meddwl Cofrestredig (RN4) a all gynnig gwasanaeth i ddefnyddwyr yn y gymuned, mewn Cartrefi Nyrsio, mewn Ysbytai ac mewn meddygfeydd.

Mae gwasanaeth Nyrsio Cerecare yn arbenigo ar ofal Diwedd Bywyd yn y cartref.

Mae gan bob Nyrs Rifau PIN cyfredol y Cyngor Nyrsio a Bydwragedd (NMC) sydd yn cael eu gwirio yn gyson gan Cerecare.

Ar gyfer y rheini sy'n derbyn gwasanaeth yn eu cartrefi trefnir cyswllt clos â'r meddyg teulu a'r Gwasanaeth Nyrsio Cartref i sicrhau'r gofal gorau.