Gofal yn y Cartref

I'r rheini sy'n ceisio sicrwydd gofal amser llawn, mewn amgylchedd cyfarwydd, mae'r gwasanaethau a gynigir gennym yn ateb posibl.

Mae gan bob Gweithiwr/raig gofal naill ai NVQ2 / 3 mewn Gweithio gyda'r Henoed neu mewn Gweithio gydag Unigolion neu maent yn anelu at ennill y cymwysterau hyn. Rhaid i bob aelod o staff ddilyn cwrs hyfforddi mewn Cymorth Cyntaf, Glanweithdra wrth baratoi Bwyd, Meddyginiaeth, Trafod Corfforol, CPR, Ymwybyddiaeth o Gamdrin, Iechyd a Diogelwch, Ymwybyddiaeth o Dementia.

Anodd rhestru pob maes lle y gall ein gofalwyr yn y cartref fod o gymorth, ond dyma rai gwasanaethau sydd ar gael yn gyffredin:

• Cymorth gyda glendid personol
• Gwisgo a Dadwisgo
• Cymryd bath, ymolchi, eillio, glendid y geg
• Anghenion toiled ac ymataliaeth
• Gofynion o ran cymryd meddyginiaeth
• Trafod yn gorfforol
• Paratoi a bwyta bwyd
• Gwaith ysgafn o gwmpas y cartref
• Golchi dillad
• Siopa
• Casglu pensiynau, trafod eiddo personol a dogfennau
• Cadw cwmni / gwasanaeth cyfeillion
• Gofal seibiant tymor byr
• Gwasanaeth cysgu
• Gofal oriau'r nos
• Hybu gweithgareddau cymdeithasol
• Cymorth i ofalu am anifeiliaid anwes