Hafan

Mae Cerecare yn gwmni sy'n darparu gwasanaethau gofal nyrsio a phreswyl proffesiynol i ystod eang o gleientiaid sector cyhoeddus a phreifat ar draws gorllewin a de orllewin Cymru.

Rydym yn cynnig ein gwasanaeth yng Ngheredigion, Gogledd Sir Gaerfyrddin a Gogledd Sir Benfro ac yng Ngorllewin Cymru.

Mae'r cartref yn rhan hanfodol o'n bywydau ni i gyd a'r cartref hwnnw'n gysurus a'i lond o bethau cyfarwydd ac o atgofion. Yn aml gall fod yn well bod yr oedrannus, y claf neu'r anabl yn aros yn y man a elwir 'cartref'.

Mae Cerecare yn cynnig gwasanaeth sy'n cwmpasu anghenion Defnyddwyr y Gwasanaeth, yn caniatáu iddynt aros yng nghysur eu cartrefi eu hunain ac i gadw eu hannibyniaeth, eu hurddas, eu prifatrwydd a'r hawl i ddewis pryd a sut i dderbyn gwasanaeth.